62430 - Μη γραμμική πορεία

Ν. Λυγερός

Αν δεν έχεις πρόσβαση στην υψηλή στρατηγική
είναι φυσικό να θεωρείς ότι έχει
τεράστια σημασία η τακτική.
Ενώ αυτή είναι μόνο το πρώτο στάδιο
που εμπεριέχεται από την ακολουθία
του επιχειρησιακού, της στρατηγικής
και της υψηλής στρατηγικής.
Έτσι κάθε προσπάθεια δικαιολόγησης
πράξεων που έχουν μόνο
τακτικό επίπεδο
είναι καταδικασμένη
γιατί δομικά δεν στέκει.
Δεν έχει λοιπόν νόημα
να προσεγγίσουμε γραμμικά
ένα γενικό θέμα
με αρχή ένα τοπικό θέμα.
Μόλις γίνεται κατανοητό
αυτό το πλαίσιο σκέψης
τότε πρέπει να αναρωτηθούμε
πώς θα ανατραπούν
δόγματα
που πολλοί θεωρούσαν
ως απόλυτα δεδομένα
ενώ δεν είχαν θεμέλια.