62431 - Το χρονικό διάστημα

Ν. Λυγερός

Η μελέτη μιας χρονικής περιόδου
ως μία ακτή έρευνας
πρέπει να εμπεριέχει
μια προμελέτη που ανιχνεύει
αν υπάρχει άλλη χρονική περίοδος
που εξηγεί τα γεγονότα
που έχουν εξελιχθεί
στην αρχική περίοδο.
Αλλιώς υπάρχει και πάλι
και το ορθολογικό πρόβλημα
της έλλειψης θεμελίωσης,
πράγμα το οποίο
δεν οδηγεί μόνο σε παρερμηνείες
αλλά σε πλαστά συμπεράσματα
που δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα
αλλά αποτελούν βάση
μόνο για ιδεολογικές ερμηνείες
που δεν ακολουθούν
τη στρατηγική ιστορία.
Έτσι το χρονικό διάστημα
μπορεί να είναι χρονικό δίκτυο
που προκάλεσαν οι διακλαδώσεις
των στρατηγικών επιλογών.