62434 - Η μεγάλη και περίεργη συμμαχία

Ν. Λυγερός

Όταν υπάρχει κοινός εχθρός
που είναι θανάσιμος για δύο
τότε αυτοί ενώνονται προσωρινά
για να τον νικήσουν
χωρίς να έχουν απαραίτητα τους ίδιους λόγους
εκτός από την επιβίωση της ύπαρξής τους.
Αυτός που ήταν ο θανάσιμος εχθρός τους
έκανε το θανάσιμο λάθος
να προκαλέσει τη συμμαχία τους.
Είναι κλασικό παράδειγμα
των τριάδων στη στρατηγική.
Υπάρχουν όμως και επιπτώσεις.
Επειδή ο κοινός εχθρός
είναι θανάσιμος για τους δύο
δημιουργείται μία αλληλοεξάρτηση
μεταξύ των συμμάχων
και αυτό έχει ως συνέπεια
όταν κάποιος ζητά από τον άλλο κάτι
ο άλλος να του το δίνει
χωρίς καθυστέρηση
διότι είναι πάντα κρίσιμο.
Αυτή η αλληλοεξάρτηση
πολλαπλασιάζει τις διακλαδώσεις
και μόνο το μεγάλο σενάριο
τις αντέχει.