62435 - Το μεγάλο σενάριο

Ν. Λυγερός

Το μεγάλο σενάριο
είχε ως βάση μία διαπραγμάτευση.
Και τα θεμέλιά της ήταν το μέλλον.
Δεν συζητάμε για αυτά που έγιναν πριν
αλλά για αυτά που θα γίνουν μετά.
Η θεωρία παιγνίων αρχίζει από το τέλος.
Η αρχή είναι συνέπεια
της επιλογής του τέλους.
Η στρατηγική ιστορία το ξέρει
αλλά όχι η εσωτερική.
Η εξωτερική ιστορία σχεδιάζει
η εσωτερική αυτοσχεδιάζει.
Η πρώτη ξέρει γιατί επέλεξε την αρχή
ενώ η δεύτερη αναρωτιέται
πού θα καταλήξει.
Το μεγάλο σενάριο
είχε επιλέξει ότι ο κόσμος
θα ήταν χωρίς τον κοινό εχθρό
ενώ αυτός κυριαρχούσε παντού.
Αυτό το αδιανόητο
που επιλέχθηκε συνειδητά
θα άλλαζε
και τον ίδιο τον πόλεμο
επειδή
ήταν παγκόσμιος.