62436 - Νέοι υπολογισμοί

Ν. Λυγερός

Επειδή η κυριαρχία είναι απαράδεκτη
η ένωση γίνεται αναγκαία.
Κι όταν αρχίζουν να έρχονται
τα νέα δεδομένα τότε μπορεί
να ζήσει μία αλυσιδωτή αντίδραση
όσο δεν υπάρχει φαινόμενο μαστιγίου
στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Όταν οι μάχες γίνονται πιο σκληρές
σε κορυφές του ίδιου τοπολογικού δικτύου
όπου δεν υπάρχουν επαφές
οι σχέσεις κυριαρχούν
και προκαλούν απαιτήσεις.
Τότε οι διαπραγματεύσεις προσπαθούν να
ακολουθήσουν όσο πιο πιστά τους νέους υπολογισμούς
για να ανταπεξέλθουν στο μέλλον
που δεν περιμένει πια το παρόν
διότι ήδη λειτουργούν
οι ζώνες επιρροής
που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο
αλλά λειτουργούν μόνο σε γενικό.
Δεν υπάρχει πια τοπικό μέτωπο
αλλά ένα μεγάλο και γενικό
όπου ζουν τοπικές μάχες
του ιδίου πολέμου.