62437 - Ζώνες επιρροής

Ν. Λυγερός

Οι ζώνες επιρροής
ήταν και κυρίαρχες στρατηγικές.
Δεν ακολουθούσαν τα ποσοστά
και τι αντιπροσώπευαν οι πληθυσμοί.
Αυτή είναι η γεωπολιτική χωρίς κοινωνιολογία.
Το χερσαίο και το θαλάσσιο.
Φαινομενικά ήταν η εξήγηση.
Αλλά η ουσία είναι ιστορική.
Άλλο η Μεσόγειος κι άλλο η Ανατολική Ευρώπη.
Κανένας δεν εξέτασε το θέμα της γλώσσας.
Δεν ήταν μία επιλογή.
Η στρατηγική ιστορία
είχε επιλέξει τις ζώνες επιρροής.
Έτσι ο καθένας έκανε
την πρώτη του επιλογή.
Δεν είχε δικαίωμα σε άλλη.
XOR.
Τίποτα άλλο.
Το χερσαίο έγινε ανατολή
επειδή η θέληση ήταν χερσαία.
Το θαλάσσιο έγινε δύση
επειδή η πηγή ήταν νησί.
Δύο δίκτυα με διαφορετικό υπόβαθρο.
Το ένα ένωνε μέσω γης.
Το άλλο μέσω θάλασσας.