62438 - Τα πιόνια της σκακιέρας

Ν. Λυγερός

Τα πιόνια είναι πάντα τα περισσότερα
πάνω στη σκακιέρα
αλλά οι αργές τους κινήσεις
που είναι σχεδόν όλες τοποστρατηγικές
επηρεάζονται στο μέγιστο
από τις χρονοστρατηγικές κινήσεις των κομματιών.
Ένα πιόνι μπορεί να προαχθεί.
Αλλά ποτέ δεν θα γίνει βασιλιάς.
Από τη στιγμή που έχει ένα χρώμα
ξέρει με ποιον είναι
και ποιον ακολουθεί.
Τα πιόνια της θάλασσας
είχαν θαλάσσιο βασιλιά.
Τα πιόνια της ξηράς
είχαν χερσαίο βασιλιά.
Και ο βασιλιάς γεωπολιτικά
δεν είναι απαραίτητα βασιλιάς.
Ο βασιλιάς μπορεί να είναι
πρωθυπουργός
ή ακόμα και γενικός γραμματέας
αλλά τα πιόνια
έπρεπε πάντα ν’ ακολουθήσουν
αυτόν που ήταν ο βασιλιάς
διότι ήταν στη ζώνη επιρροής του.