62439 - Το μη στημένο παίγνιο

Ν. Λυγερός

Το παίγνιο δεν ήταν στημένο.
Τα πράγματα ήταν χειρότερα.
Το παίγνιο είχε λήξει
πριν καν αρχίσει.
Η απόφαση του τέλους
και μάλλον για το μετά του τέλους
δεν είχε καθορίσει μόνο την αρχή.
Οι πράξεις είχαν δημιουργήσει
μόνο αναγκαστικές κινήσεις.
Ακόμα και η κίνηση Brown
είναι ελεγχόμενη
όταν η ζώνη επιρροής δρα
πάνω στο πλαίσιο της.
Οι πληθυσμοί μπορεί να έχουν την εντύπωση
ότι επιλέγουν τις συμπεριφορές τους
αλλά απλώς ακολουθούν τα βήματα
που επιτρέπει το πλαίσιο.
Κι όσο πιο πολύ αντιστέκονται
στην κυρίαρχη στρατηγική
τόσο πιο μεγάλο
θα είναι το κόστος για αυτούς
χωρίς όμως ν’ αλλάξει σε τίποτα
το τελικό αποτέλεσμα
και τη συνέχειά του.