62442 - Επιμερισμός επιρροών

Ν. Λυγερός

Ο επιμερισμός επιρροών
έγινε με μυστικό τρόπο.
Η συμφωνία κυρίων ενεργοποιήθηκε
πριν το τέλος του πολέμου
έτσι όλα τα δεδομένα ήταν έτοιμα από πριν
για το μετά που ήρθε αμέσως
χωρίς να το υπολογίσουν τα πιόνια.
Ήταν νέα πάνω σε αυτή τη σκακιέρα
και δεν ήξεραν τίποτα
για το βαθύ παρελθόν.
Πριν καν υπάρξουν τα πιόνια
έναν αιώνα πριν
υπήρχαν ήδη δεσμοί που ήταν ισχυροί.
Και τότε υπήρχε μια συμφωνία
αλλά τότε οι βασιλιάδες
ήταν αυτοκράτορες
και ο κοινός εχθρός
ήταν σουλτάνος.
Αλλά ήδη τότε υπήρχε
το χερσαίο και το θαλάσσιο.
Και τίποτα δεν μπορούσε
να εκφυλίσει αυτά τα δεδομένα.
Έτσι και η συμφωνία
αποτελούσε μια συνέχεια,
μια χρονοστρατηγική συνέχεια.