62443 - Κομματικό παίγνιο

Ν. Λυγερός

Όταν ένα κόμμα δεν μπορεί να σκεφτεί
χρονοστρατηγικά και ιστορικά
αναπόφευκτα θεωρεί ότι ζει
πάνω σε μια αλυσίδα του Markov
έτσι πιστεύει ότι το μέλλον εξαρτάται μόνο
από το παρόν.
Θεωρεί ότι το παρελθόν δεν έχει καμιά σημασία
κι ότι μπορεί ν’ αποφασίσει μόνο για το μέλλον
επειδή βλέπει μόνο τη μικρή σκακιέρα.
Δεν μπορεί να σκεφτεί αλλιώς.
Έτσι ποντάρει μόνο στις τοπικές νίκες
χωρίς να εξετάζει το κόστος για τα πιόνια.
Και το κόμμα είχε μόνο ένα στόχο.
Ήθελε να πάρει την εξουσία
με οποιοδήποτε κόστος
διότι η δομή του ήταν επεκτατική.
Αλλά η μεγάλη συμμαχία ήταν κυρίαρχη.
Και δεν ήταν παθητική.
Έτσι το θαλάσσιο δίκτυο ενεργοποιήθηκε
για να πάρει θέση πάνω στη σκακιέρα.
Η διείσδυση άρχισε διακριτικά και μυστικά.
Ήταν ένας άλλος κρυφός πόλεμος
για να μειωθεί η ισχυροποίηση του κόμματος.
Δεν ήταν ένας εθνικός πόλεμος.
Το επιχειρησιακό επίπεδο άρχισε τη δράση του.