62449 - Το ανύπαρκτο και το υπαρκτό

Ν. Λυγερός

Δεν υπήρχε πλαίσιο διαμάχης
δεν υπήρχε πεδίο αντιπαράθεσης
ούτε πεδίο μάχης
γιατί ήδη οι περισσότεροι
που ήταν μειονότητα
φοβόντουσαν ήδη
τη βαρβαρότητα του κόμματος.
Χωρίς ενίσχυση
χωρίς δικτύωση
και δίχως πόρους
δεν υπήρχε χώρος για τη νίκη
σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον.
Γι’ αυτό η υψηλή στρατηγική
έκανε πιο έντονες παρεμβάσεις.
Η εξωτερική ιστορία είχε μπει στην εσωτερική
και άρχισε όχι να αλλάζει τα δεδομένα
αλλά να τα προσαρμόζει με το μέλλον.
Το κόμμα που δεν πίστευε
στην ιστορία
δεν μπόρεσε να προχωρήσει
γιατί είχε παγώσει τον χρονικό του
δεν ήθελε να αλλάξει το μέλλον
που είχε προβλέψει
με λανθασμένα στοιχεία.