62451 - Η πρώτη θυσία

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός πάνω στη μεγάλη σκακιέρα
χρειάζεται πολλές θυσίες.
Η Πολωνία θα ήταν η πρώτη.
Λες και δεν είχε ψυχή
κι ότι τα πράγματα δεν θα ήταν μια καταστροφή.
Δεν έφτανε που την είχαν αφήσει
να πεθάνει μια φορά
και την είχαν σκοτώσει
μια δεύτερη φορά
έπρεπε να εγκλωβιστεί
σε μια δομή που της ήταν εντελώς ξένη.
Η πρώτη θυσία ήταν προαπαίτηση
για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.
Ήταν η πρώτη ανύπαρκτη θυσία
πριν τις επόμενες.
Ποιος μπορούσε να προβλέψει τη συνέχεια
χωρίς τοποστρατηγική
κανείς…
Ποιος μπορούσε να κατανοήσει την επινόηση
δίχως Χρονοστρατηγική
κανένας…
Τότε.
Αλλά τώρα δεν υπήρχαν σκιές.
Το φως είχε ξεπλύνει το σκοτάδι.