62453 - Το χαρτί κερδίζει την πέτρα

Ν. Λυγερός

Ένα απλό παίγνιο
μπορούσε να πει πολλά
σε κάποιον που το άκουγε.
Αλλά ποιος πρόσεχε τα απλά;
Κανείς.
Εκτός από τους στρατηγιστές…
Ούτε οι ιστορικοί δεν έβλεπαν το παρελθόν
γιατί είχε μέσα του κομμάτια μέλλοντος…
Άρα η στρατηγική ήταν αναγκαία
για την ορθολογική ερμηνεία.
Όσες και να ήταν οι πέτρες
η σκακιέρα δεν ήταν για αυτές.
Δεν ήταν εμπόδια
ούτε διακόσμηση.
Η υψηλή στρατηγική τις έβλεπε διάφανες.
Ο έλεγχος της Μεσογείου
έσβηνε κάθε εμπόδιο.
Θα σάρωνε τα πάντα
στο πέρασμά του.
Κανένας σκλάβος δεν θα έμενε.
Η απελευθέρωση θα ήταν υποχρεωτική
πάση θυσία.
Και μια παράνομη κυβέρνηση
δεν θα άλλαζε τίποτα.