62457 - Μετά το οκτογώνιο

Ν. Λυγερός

Το οκτογώνιο δεν είχε βοηθήσει σε τίποτα.
Δεν μπορούσε η μισή σκακιέρα
να βρει ένα αποτέλεσμα
από μόνη της.
Η προσπάθεια υπήρξε
αλλά ήταν σπατάλη χρόνου
ακόμα και για το θέμα της Γερμανίας.
Έτσι τα πράγματα πήραν ένα ύφος
ακόμα πιο έντονο
που δεν θα επέτρεπε
κανένα λάθος
και καμία διόρθωση.
Όλες οι κινήσεις θα ήταν φορσέ.
Δεν θα υπήρχε πια
το πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων
όλα θα ήταν το αποκλειστικό αποτέλεσμα
μιας κοινής θεωρίας αποφάσεων.
Ακόμα κι αν στο έδαφος
κάποιοι νόμιζαν ότι κέρδισαν
όσοι πετούσαν
εντός υψηλής στρατηγικής
έβλεπαν τις αλλαγές
που ερχόντουσαν
και έφερναν πιο κοντά το μέλλον.
Ήδη τα δεδομένα είχαν ξεπεράσει το παρόν.