62459 - Όταν μεγάλωσε η σκακιέρα

Ν. Λυγερός

Και η μικρή σκακιέρα μεγάλωσε
όταν φάνηκε ότι δεν άντεχε πια
να ζήσει αποκλειστικά εντός
της εσωτερικής ιστορίας.
Η εξωτερική ιστορία
την έσβησε εντελώς
γιατί δεν είχε πια κανένα νόημα.
Το Α, το Β και το Γ
δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα
και τελικά αποσύρθηκαν
από τη στιγμή
που το κόμμα είχε επιλέξει τη γραμμή
για να μην εξαφανιστεί εντελώς
από την πολιτική σκηνή
δεν μπορούσε όμως να βρει
κοινό συντονισμό
για να προχωρήσει.
Οι αποσχίσεις είχαν εκφυλίσει τον στόχο του.
Δεν προσπαθούσε πια να πάρει
την χαμένη εξουσία
αλλά ήθελε να διατηρήσει
την εξουσία των χαμένων.
Για να είναι το πρώτο
των ηττημένων και να ελέγχει τους σκλάβους.