62461 - Το δεύτερο τέλος

Ν. Λυγερός

Το δεύτερο τέλος δεν ήρθε μόνο
από την αντίσταση
αλλά περισσότερο από τη διάσπαση
του μετώπου σε επίπεδο
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Μετά το τέλος οποιασδήποτε υποστήριξης
από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης
ήρθε το τέλος της στρατιωτικής βοήθειας
από την Αλβανία, την Βουλγαρία
και τη Γιουγκοσλαβία.
Λόγω του σχήματος.
Τόσοι νεκροί
επειδή δεν έγινε κατανοητή
η επινόηση της υψηλής στρατηγικής
πάνω στην μεγάλη σκακιέρα.
Κι όμως μερικοί δεν κατάλαβαν
ούτε το δεύτερο τέλος.
Το μίσος ήταν τόσο μεγάλο
που δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα
έτσι αποφάσισε να ζήσει στο εξωτερικό.
Και πήγε εκεί όπου όλοι είχαν
σταματήσει να υποστηρίζουν
τις θέσεις τους.