62477 - Το Προξενείο

Ν. Λυγερός

Το Προξενείο
είναι παράξενο
όταν βρίσκεται
σε κατεχόμενο
έδαφος
γιατί εκεί
δεν ξέρεις πια
τι αντιπροσωπεύει
και όχι ποιον
αντιπροσωπεύει
για τους άλλους.