62481 - Στην Κίνα

Ν. Λυγερός

Στην Κίνα
απαγορεύεται
απολύτως
να κυκλοφορούν
γυμνές
οι γυναίκες
εντός
του δωματίου τους
σε ξενοδοχείο.
Έτσι φαίνεται
ότι η νομοθεσία
ασχολείται με την ουσία!