62486 - Το Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Το Βυζάντιο
είναι συνέχεια
της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας
και διάρκεια
των Αγίων Τόπων
και έτσι λειτούργησε
θεμελιακά
για έντεκα αιώνες
ακόμα κι αν είναι άγνωστο
στους περισσότερους.