62487 - Άλλο συνέχεια

Ν. Λυγερός

Άλλο συνέχεια
κι άλλο διάρκεια
για θέματα
Βυζαντίου
σε επίπεδο
υψηλής στρατηγικής
γι’ αυτό μάθε καλά
τη διαφορά
για να είσαι άξιος.