62498 - Ο απελευθερωτικός αγώνας

Ν. Λυγερός

Αν σκεφτείς ορθολογικά
και εξετάσεις προσεχτικά
την περίοδο 1946-1949
θα καταλάβεις
ότι δεν ήταν ούτε αυτό
που σκέφτονται
ούτε οι μεν ούτε οι δε
αλλά ένας απελευθερωτικός αγώνας
που έφερε τη δημοκρατία
και την ελευθερία
στην Ελλάδα
χάρη στο κύρος
του Ελληνισμού
που άγγιξε
την Ευρώπη και την Αμερική.