62502 - Οι υποδομές

Ν. Λυγερός

Οι υποδομές
της Ελλάδας
το 1950
με την στήριξη
της Αμερικής
απεικονίζονται
πάνω στον χάρτη
με τον τρόπο
τον πιο αντικειμενικό
για όσους θέλουν
να δουν την αλήθεια.