62503 - Και μετά το τέλος

Ν. Λυγερός

Και μετά το τέλος
του απελευθερωτικού αγώνα
το 1950 η CIA
κάνει αναφορά
στις δράσεις του κόμματος
που ακολουθούσε
το σοβιετικό πνεύμα
αλλά και εκεί
έδινε έμφαση στη διαφορά
μεταξύ τακτικής
και στρατηγικής.