62523 - Σοβιετική πίεση

Ν. Λυγερός

Ήδη το 1948, η Σοβιετική Ένωση ασκεί πίεση
ενάντια στο Δυτικό Βερολίνο για να το αποκόψει
και να αναγκάσει τους Συμμάχους να το εγκαταλείψουν.
Σταμάτησαν  όλες τις μεταφορές.
Απαγορευμένη η ξηρά.
Απαγορευμένη η θάλασσα.
Η μόνη λύση ήταν ο εναέριος χώρος.
Η γέφυρα της ανάγκης υποστηρίχθηκε
από τις Ηνωμένες Πολιτείες
κι έτσι το Δυτικό Βερολίνο επέζησε.
Και η Σοβιετική Ένωση έχασε τη μάχη.
Το 1949 δημιουργήθηκε
η Ομοσπονδιακή Γερμανία που ένωσε
τις αμερικανικές, τις βρετανικές και τις γαλλικές ζώνες.
Ακολούθησε η Ανατολική Γερμανία στη σοβιετική ζώνη.
Έτσι το Βερολίνο βρέθηκε εγκλωβισμένο.
Αλλά αυτό δεν έφτανε.
Το 1953 πέθανε ο Στάλιν.
Είχε έρθει η ώρα του Κρούτσεφ.
To Ultimatum ήρθε το 1958.
Η Σοβιετική Ένωση ήθελε να φύγουν οι Δυτικοί
από το Βερολίνο σε έξι μήνες.
Όμως αντιστάθηκαν και παρέμειναν.
Έτσι άρχισε η κρίση για τέσσερα χρόνια.