62531 - Ασταθής ισορροπία

Ν. Λυγερός

Ενώ η βαρβαρότητα ήταν ξεκάθαρη
η αντιμετώπισή της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Οι σύμμαχοι λόγω συμφωνίας δεν μπορούσαν
να παρέμβουν άμεσα.
Και ο λόγος ήταν απλός.
Το τείχος καταπατούσε τους Ανατολικούς Γερμανούς
που βρισκόταν στη σοβιετική ζώνη.
Και αυτοί ήταν εξ ορισμού υπό τον ζυγό
της Σοβιετικής Ένωσης.
Κατά συνέπεια οι σύμμαχοι δεν είχαν αρμοδιότητα.
Αλλιώς θα έπρεπε να ακυρώσουν ακόμα και τη συμφωνία.
Οι πιο σοφοί προτιμούσαν το τείχος
από μια πολεμική σύρραξη.
Ήταν μια ασταθής και λεπτή ισορροπία.
Οι Σοβιετικοί πίεζαν για να φύγουν όλοι οι Δυτικοί.
Αλλά δεν έφυγαν και το αντάλλαγμα
αυτής της κίνησης ήταν το τείχος.
Άλλωστε με όλα όσα είχαν γίνει
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
δεν ήταν πολλοί που ήθελαν να υπερασπιστούν
τα δικαιώματα των Γερμανών με σθένος.
Υπήρχαν αντιδράσεις αλλά ήταν πιο πολύ
συμβολικές αν και η κρίση του Βερολίνου
συνεχιζόταν κανονικά.