62538 - Από την πτώση στην επανένωση

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία ήταν κολλητική.
Όλες οι χώρες του κομμουνισμού
είχαν πια την ίδια ασθένεια.
Αλλά η πτώση του τείχους
δεν ήταν το τέλος μα η αρχή.
Αυτοί που δεν είχαν ιδεοληψίες
κατάλαβαν γρήγορα πόσο σημαντική θα ήταν
η επανένωση των δύο Γερμανιών.
Και άρχισαν αμέσως τις διαπραγματεύσεις
για να τελειώνει επίσημα πια 
ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Αυτό έγινε με τη Συνθήκη της Μόσχας
στις 12 Σεπτεμβρίου 1990.
Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώθηκε
η Γερμανία.
Tag der Deutschen Einheit.
Κι όμως θα υπήρχε συνέχεια
όσο αδιανόητο κι αν ήταν
για όλους τους παρατηρητές
εκείνης της εποχής.
Διότι η επανένωση ήταν μόνο το μεταίχμιο.
Έπρεπε πρώτα να τιμήσει
τους αθώους που είχε σκοτώσει
η κομμουνιστική βαρβαρότητα.