62542 - Χρονογέφυρα

Ν. Λυγερός

Αφού τελείωσε τις ιστορικές αναφορές
αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξετάσει
μόνο ένα μέρος της διπλής προσέγγισης.
Κατάλαβαν ότι έλειπαν οι στρατηγικές αναφορές
για το μέλλον.
Αλλαγή διατύπωσης.
Επανεξέτασαν τα στοιχεία που είχαν μάθει
και είδαν ότι υπήρχαν ίχνη
και για το μέλλον.
Μέσα στην ιστορία υπήρχε η στρατηγική
όπως υπήρχε η ιστορία εντός της στρατηγικής.
Όταν μιλούσε για το τείχος
μιλούσε και για τα κατεχόμενα.
Ξαφνικά τους εμφανίστηκε
η εικόνα μιας άλλης πρωτεύουσας
που ήταν ακόμα χωρισμένη
λόγω κατοχής.
Και τότε ανακάλυψαν το δεύτερο μέρος
της σκέψης του για την απελευθέρωση.
Οι αποδράσεις ήταν αποστολές.
Η στρατηγική ήθελε ελευθερία.
Δεν θα ήταν μόνο μαθητές
αλλά και μαχητές
λόγω ανάγκης.