62544 - Το ύφος του αγώνα

Ν. Λυγερός

Αν δεν έχεις παρελθόν
μαχητικό
είναι δύσκολο να έχεις το ύφος αγώνα
μπροστά σε μία νέα μάχη.
Αν όμως υπάρχει διάρκεια
τότε μπορείς να αγωνιστείς άμεσα
και στο μέτωπο.
Αυτό όμως κανείς χωρίς γνώσεις
δεν μπορεί να το φανταστεί.
Η μνήμη του παρελθόντος
είναι το υπόβαθρο
της νοημοσύνης του μέλλοντος.
Το πρόβλημα είναι απλό.
Πώς να παλέψουν
οι αγνοούμενοι,
οι εγκλωβισμένοι
ή ακόμα και οι πρόσφυγες
όταν δεν υπάρχει
καμία ενίσχυση;
Αλλά το πρόβλημα γίνεται πολύπλοκο
όταν υπάρχει υπερστήριξη
που είναι έτοιμη
να δώσει μάχη
για τους αθώους.