62546 - Πέρα του τείχους

Ν. Λυγερός

Όσοι έμεναν πάντα
από την ίδια πλευρά του τείχους
δεν μπορούσαν να φανταστούν
τα κατεχόμενα.
Όσοι πήγαιναν πέρα του τείχους
ήξεραν την αλήθεια
και μπορούσαν να παλέψουν.
Αυτή ήταν η διαφορά
που έκανε τη διαφορά.
Αν το τείχος ήταν εμπόδιο
δεν ήταν επειδή
δεν είχε πέσει
αλλά επειδή το μυαλό σου
ήταν ακόμα κατεχόμενο.
Ενώ ήταν το πρώτο
που έπρεπε να απελευθερωθεί
για να ξεφύγεις
από την κατεχόμενη ιστορία.
Μόνο έτσι οι κινήσεις σου
θα μπορούσαν να γράψουν ιστορία
για να ζήσουν και οι αθώοι
επιτέλους ελεύθεροι
μετά την ήττα της βαρβαρότητας
του τείχους.