62561 - Το τείχος μπορεί να κρύβει άλλο τείχος

Ν. Λυγερός

Το τείχος της ντροπής
είχε αποδείξει την ύπαρξη
της ντροπής του τείχους.
Ακόμα και τώρα πολλοί ντρεπόντουσαν
να μιλήσουν για τα κατεχόμενα
σαν να ήθελαν να κρύψουν
την ήττα τους
ενώ ο κατακτητής ήταν η βαρβαρότητα.
Δεν ήθελαν ν’ ασχοληθούν
με το τείχος
και να αποδεχτούν την ύπαρξή του.
Αλλά με αυτόν τον τρόπο βοηθούσαν
στη συντήρησή του.
Διότι δεν ενοχλούσαν τη βαρβαρότητα.
Ακολουθούσαν μία βρώμικη διπλωματία
που προωθούσε την απραξία.
Το τείχος της ντροπής
είχε βάλει στον τοίχο
τους ντροπιασμένους.
Και απέδειξε ότι μόνο οι άλλοι
κατάφεραν με τις πράξεις τους
να καταστρέψουν
τη βάρβαρη ύπαρξή του

που καταπατούσε τη ζωή των αθώων.