62571 - Η πλαστή ιστορία

Ν. Λυγερός

Η πλαστή ιστορία
είναι ειδικότητα
της βαρβαρότητας
που είναι ικανή
να κατασκευάσει
ακόμα και μια γλώσσα
για να υποστηρίξει
την προπαγάνδα της
και να αμφισβητήσει
την ίδια την ιστορία
χωρίς καν
να έχει ενοχές.