62572 - Οι κατασκευές

Ν. Λυγερός

Οι κατασκευές
των κομμουνιστών
φτάνουν
στο επίπεδο
να δημιουργήσουν
ακόμα
και γλώσσες
χωρίς τύψεις
γιατί ποτέ
δεν τους ενδιέφερε
η αλήθεια
της ιστορίας.