62573 - Ο δικτάτορας

Ν. Λυγερός

Ο δικτάτορας
της Ρωσίας
επέλεξε
ν’ αλλάξει
και την ιστορία
της Σοβιετικής
Ένωσης
για να δικαιολογήσει
τα εγκλήματα
του κομμουνισμού.