62584 - Αναδίπλωση

Ν. Λυγερός

Πάνω στη σκακιέρα τα κομμάτια ήταν έτοιμα.
Μόλις είχαν μπει σε κατεχόμενη γη.
Αλλά δεν είχαν κανένα ενδοιασμό
και ήξεραν ποιος ήταν ο ρόλος τους.
Ο αντίπαλος δεν είχε υπολογίσει
αυτήν την τόλμη
διότι για δεκαετίες
είχε τον απόλυτο έλεγχο
και δεν υπήρχε πεδίο
για να κάνει κάποια ουσιαστική αλλαγή.
Αλλά τα πράγματα είχαν αλλάξει
με το άνοιγμα της στρατηγικής.
Έπρεπε ν΄αρχίσουν με την ανίχνευση
όλων των κατεχομένων
για να μάθουν πού ήταν
οι στρατηγικές θέσεις
και οι τοποθεσίες
που είχαν τακτική σημασία.
Αυτό έγινε με την βοήθεια των προσφύγων
που δεν είχαν ξεχάσει
τις αναμνήσεις.
Προς το παρόν η ουσία
ήταν οι ημιανοιχτές στήλες
για τις μελλοντικές πράξεις.