62591 - Ο άνεμος της αλλαγής

Ν. Λυγερός

Ο άνεμος της αλλαγής
δεν ήταν ριζοσπαστικός
αλλά γνήσιος
και γι’ αυτό ήταν καινοτόμος.
Τα τείχη δεν έπεφταν ποτέ μόνα τους.
Έπρεπε να ασκηθεί πάνω τους
μια αφόρητη πίεση
εκ μέρους των δικαίων
για να απελευθερωθούν οι αθώοι.
Και αυτή η πίεση δεν ήταν θεωρητική
ούτε συμβολική αλλά πρακτική.
Έτσι ήταν αναγκαία
κι έπρεπε να γίνει
ακόμα κι από αγγέλους
αν οι άνθρωποι δεν επαρκούσαν.
Αλλά ακόμα και με αυτούς
έπρεπε να υπάρχει συνέχεια.
Διότι μετά την κατεδάφιση των τειχών
οι άνθρωποι έπρεπε να πεισθούν
ότι μπορούν να περάσουν.
Έτσι ο άνεμος της αλλαγής
έπρεπε πρώτα
να απελευθερώσει τη σκέψη
για να υπάρξουν οι μαχητές.