62595 - Όσο δεν έχεις βρει

Ν. Λυγερός

Όσο δεν έχεις βρει
αυτό που ψάχνεις
δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις
τους άλλους για να κινηθείς.
Τα κομμάτια βλέπουν ήδη τη σκακιέρα.
Και αυτά που δεν τη βλέπουν
είναι άχρηστα για τον αγώνα
γιατί ποτέ δεν θα τη βρουν
αφού η καθημερινότητά τους
έχει μεγαλύτερη σημασία
από την απελευθέρωση.
Έτσι η αναδίπλωση συνέχισε
με αυτούς που μπορούσαν
να μπουν στη θάλασσα
χωρίς να φοβηθούν
για να φτάσουν στο νησί
και να σηκώσουν τη σημαία
που είχε ζήσει αιώνες
και αποτελούσε
σύμβολο πίστης
διαχρονικό
που δεν είχε ανάγκη
από κανένα
για να φέρει τον άνεμο της αλλαγής.