62598 - Πέρα του εαυτού σου

Ν. Λυγερός

Για να γίνεις μαχητής
πρέπει να βρεθείς πέρα του εαυτού σου
για να σπάσεις το τείχος
των κατεχομένων σκέψεων
για να δεις επιτέλους
ότι το αδιανόητο είναι θέμα θέλησης
κι αν αυτή υπάρχει
τότε ακόμα και η ουτοπία
γίνεται όραμα.
Αν τα κατεχόμενα δεν απελευθερώνονται
άμεσα
είναι λόγω των αθώων
που δεν πιστεύουν
ότι γίνεται
και ασπάζονται μια θρησκεία
του απαγορευμένου.
Αυτό το δόγμα έπεφτε
όταν έσπαζε το τείχος.
Για να γίνει έπρεπε
να βρεις τους άλλους
που είχαν χαθεί
μέσα στη λήθη
για να ζήσει η αναθεμελίωση
μέσω της αναδίπλωσης.