62619 - Η δύναμη της ελευθερίας

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της ελευθερίας
δεν προέρχεται απαραίτητα
από τους κλασικούς μηχανισμούς
του ενόπλου πολέμου
αλλά και από το πνεύμα
που λειτουργεί εκτός πλαισίου
για να χτυπήσει τη βαρβαρότητα
εκεί που δεν το φαντάζεται
γιατί ποτέ δεν έζησε
την ιστορία ως όλο.