62622 - Ιεροσόλυμα

Ν. Λυγερός

Ελευθερία
προσκυνήματος
επειδή
δεν υπάρχει
βάρβαρο
εμπόδιο
λόγω
απελευθέρωσης
αυτό ζεις
στους Αγίους Τόπους
όταν όντως
πιστεύεις.