62623 - Η συμπαράσταση

Ν. Λυγερός

Η συμπαράσταση
πρέπει να είναι
πάντα πρόθυμη
για όλους όσους
έχουν ανάγκη
ακόμα
κι αν έχουν
καθυστερήσει
να εκδηλωθούν
λόγω άγνοιας.