62624 - Αν ο αθώος

Ν. Λυγερός

Αν ο αθώος
καθυστερεί
να ζητήσει
βοήθεια
πρέπει
ο δίκαιος
να την προτείνει
χωρίς
να περιμένει
αφού είναι
ανθρώπινος.