62625 - Η Δυτική Γερμανία

Ν. Λυγερός

Η Δυτική Γερμανία
δεν διαπραγματεύτηκε μόνο
την απελευθέρωση της Ανατολικής
που ήταν επίσημα
αδελφή χώρα
για τη Σοβιετική Ένωση
αλλά χρειάστηκε να πληρώσει
πέντε δισεκατομμύρια μάρκα
στην τελευταία
για να την αφήσει
να ενωθεί το έθνος
που είχε βασανιστεί.