62628 - Δες τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Δες τα στοιχεία
της δομής
σε στρατηγικό
επίπεδο
γιατί η ιστορία
είναι ωκεανός
και πρέπει
να μάθεις
να κολυμπάς
αλλιώς
θα πνιγείς
τζάμπα.