62629 - Όταν μισείς

Ν. Λυγερός

Όταν μισείς
ένα λαό
χωρίς να ξέρεις
τι έχει
περάσει
δεν είσαι μόνο
αθώος
αλλά
και βάρβαρος
ταυτόχρονα.