62652 - Το Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Το Βυζάντιο
μέσω βλέμματος
της τοποστρατηγικής
φαίνεται
ήδη διαφορετικό
γιατί ποτέ πριν
δεν είχες
αυτήν την εικόνα
για να ξέρεις
τελικά
ποια ήταν
η πραγματική
θέση του.