62653 - Το θέμα της συνεκτικότητας

Ν. Λυγερός

Είναι καθοριστική
η συνεκτικότητα
για τη μελέτη
του Βυζαντίου
ως οργανισμός
που εξελίσσεται
εντός των αιώνων
γιατί σου δίνει
την άρθρωση
μιας στρατηγικής
που δεν είχε
μόνο κλειδιά.