62655 - Το παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Το παράδειγμα
είναι σημαντικό
για τον αθώο
γιατί μόνος του
δεν μπορεί
να φανταστεί
το μέλλον
χωρίς βοήθεια
γιατί δεν βλέπει
το μονοπάτι
του φωτός.