62656 - Στην μάχη

Ν. Λυγερός

Στην μάχη
φαίνεται
αυτός που αξίζει
γι’ αυτό
τα λόγια
δεν έχουν
σημασία
αν υπάρχουν
πράξεις
που τα υποστηρίζουν
στον αγώνα.