62659 - Ο ρόλος σου

Ν. Λυγερός

Ο ρόλος σου
στον αγώνα
δεν είναι
καθορισμένος
κι εξαρτάται
από την προετοιμασία σου
γι’ αυτό πρόσεχε
τις πράξεις σου
για να επιλεχθείς
για την αποστολή
ενάντια
στη βαρβαρότητα.