62661 - Το σημείο ελέγχου

Ν. Λυγερός

Το σημείο ελέγχου
μπορεί να γίνει
το τελευταίο
της Ανθρωπότητας
πριν μπεις
στη ζώνη
της βαρβαρότητας
γι’ αυτό πρόσεχε
ακόμα
κι όταν διαβάζεις
βαθιά ιστορία.